Café Fören ekonomisk förening

Västra Götalands län

Information

I Skara finns det ett Ekonomisk förening som heter Café Fören ekonomisk förening. Det finns flera verksamheter som liknar Café Fören ekonomisk förening i Västra Götalands län. Skara är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Café Fören ekonomisk förening är registrerat F-skatt och har varit det sedan 2005-05-19 och det finns flera verksamheter som är det i Västra Götalands län.

Sedan 2005-04-25 så har Café Fören ekonomisk förening varit registrerat och sedan 2005-05-19 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Café Fören ekonomisk förening och det finns fler verksamheter som är det i Skara.

Vill man komma i kontakt med Café Fören ekonomisk förening så kan man gör det genom att posta ett brev till Malmg. 36, 532 32, Skara. Vi ni istället prata med Café Fören ekonomisk förening så kan ni göra det på 0511-32818.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att driva caféverksamhet vari medlemmarna bereds arbete, arbetsträning och arbetsprövning.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Andersen, Bodil Pernilla Monika som är född 1971 och har titeln Extern firmatecknare, Tasevska, Kristina som är född 1967 och har titeln Extern firmatecknare, Arapovic, Ermina som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson Netterstedt, Catharina G L som är född 1984 och har titeln Ordinarie ledamot, Tranberg, Anna Maria som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Vallin, Ingrid Helena Margareta som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamotGustafsson, Siv Anna Christina som är född 1960 och har titeln Revisor, Tiverman, Eva Maria som är född 1965 och har titeln Revisor, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersen, Bodil Pernilla Monika -Tasevska, Kristina -Tranberg, Anna Maria .

Café Fören ekonomisk förening har 769612-4507 som sitt organisationsnummer.